Menu

Pediatría

El Naixement

Durant el part, el nadó està sotmès a forces i pressions de gran intensitat a causa del pas a través de la pelvis de la mare. Per permetre aquest pas, el cap del nadó està dissenyat per reduir la seva grandària, permetent als ossos del crani adaptar-se en flexió i superposició per realitzar el gir i la rotació necessàries en el seu descens pel canal del part. Aquest procés es coneix com “moulding” (modelatge) i és per aquest motiu que molts bebès neixen amb el cap amb una forma estranya, adaptada a aquestes forces.

Durant els primers dies després del naixement, el cap d’una manera natural perd gran part de la forma modelada extrema ajudat pels mecanismes del plor, la succió i el badall del nounat. Però aquest procés fisiològic algunes vegades pot ser incomplet, especialment si el part ha esta difícil i pot deixar el nadó amb tensions incòmodes. Aquest fet pot causar una varietat de dificultats a curt termini en el nadó o més endavant, amb el creixement.

Forma del cap

Tal com hem explicat en l’apartat anterior, l’alteració en la forma i l’asimetria en el cap del nadó en néixer sovint es resol durant els primers dies de vida. Si es manté algun aplanament en un costat de la part posterior del cap, encara que sigui molt petita, el nounat tendeix naturalment a recolzar-se sobre aquesta àrea plana. Això pot causar asimetria en la forma i empitjorar quan el nadó creix fins el “síndrome del cap pla” o plagiocefàlia

Els osteòpates pediàtrics som capaços d’avaluar l’equilibri físic i la simetria de tot el cos i assessorar sobre les causes i la gestió de la plagiocefàlia. Com més aviat es corregeixi, menys probabilitat hi haurà que aquesta disfunció s’agreugi.

Desenvolupament en el primer any

Avaluem l'estat físic dels nadons i els nens per determinar si hi ha raons físiques per a qualsevol retard en assolir els objectius del desenvolupament. Per exemple, la rigidesa a la columna vertebral i la pelvis pot fer que sigui difícil per a un nadó aprendre a gatejar.

Comportament del nen

Abans que un nen aprengui a expressar-se verbalment, ha de trobar altres mitjans de comunicació. Això pot manifestar-se com plor excessiu o comportament no cooperatiu, especialment quan estan cansats. Si un nen té desequilibris físics i tensions, un mal comportament pot ser la manera d'expressar el seu malestar. Quan aquestes tensions es corregeixen, sovint els nens es tornen més tranquils, contents i relaxats. De tant en tant, la conducta o patró de son d'un nen pot alterar-se després de patir una caiguda (quelcom força comú quan el nen dóna els primers passos).

El que fem amb el nostre tractament és avaluar i determinar si hi ha raons físiques per provocar les seves alteracions de comportament.

Dificultats d’Aprenentatge

Habitualment aquestes dificultats apareixen i augmenten gradualment fins que, en un moment determinat, es fa un diagnòstic. És freqüent que les seves causes siguin presents des de els primers temps de vida.

En un principi el nen pot superar aquestes dificultats. Però a mesura que augmenten els requeriments acadèmics i el grau d’exigència, es va quedant enrere fent palesa la necessitat d’ajuda. La causa ja era present temps enrere, però no s’ha manifestat fins que ha necessitat augmentar la capacitat d’atenció i concentració.

Com més aviat es pugui tractar aquesta qüestió, millor seran els resultats del tractament.

L’osteopatia pediàtrica té excel•lents resultats. Els osteòpates especialitzats en el tractament de nens podem ajudar en un ampli ventall de dificultats que apareixen en el desenvolupament dels nadons, nens i adolescents. Mai és massa aviat per a tractar a un nadó o a un nen.

Els osteòpates pediàtrics estem preparats per avaluar l'estat físic dels nadons i els nens per determinar si hi ha raons físiques que causin el seu comportament difícil.

Altres motius de consulta freqüent:

  • Alteracions digestives (còlics, reflux, regurgitació, restrenyiment);
  • Respiratòries (bronquitis, bronquiolitis, ...);
  • Dificultats de la son (insomni, irritabilitat, parasòmnies, ...).

Tractament
El tractament osteopàtic amb el nostre abordatge és molt suau, segur i eficaç en el tractament de nadons i nens, fins i tot dels prematurs. Com ja hem dit abans, mai és massa aviat per a tractar a un nadó o a un nen.

Els nadons i els nens solen respondre ràpidament al tractament. De mitjana, de 2 a 6 tractaments són suficients, encara que això varia d'acord amb la gravetat del problema.